Konkurs plastyczny „WSZYSTKO DOBRE, CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY” Drukuj Email
niedziela, 11 stycznia 2015 08:49

REGULAMIN  KONKURSU  PLASTYCZNEGO – III edycja

„WSZYSTKO DOBRE, CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY”

pt. "Bezpieczeństwo zabaw na śniegu i lodzie”

 

§ 1 Organizator

Organizatorem Konkursu jest Przedszkole Miejskie Nr 15 w Chełmie,

ul. Wieniawskiego 3,  22 – 100 Chełm

 

§ 2 Patronat honorowy

                                                

                                                                          

                                                    Agata Fisz                                                Krzysztof Babisz

                                           Prezydent Miasta Chełm                            Lubelski kurator Oświaty

 

§ 3 Patronat medialny

                              

www.przedszkole15chelm.pl

 

§ 4 Cel konkursu

1.  Uczenie zasad postępowania warunkującego bezpieczeństwo poprzez kształtowanie umiejętności przewidywania konsekwencji.

2. Kształtowanie czynnych postaw wobec bezpieczeństwa własnego i innych – reagowanie w sytuacjach zagrożenia (wzywanie pomocy, udzielanie pomocy).

3. Rozwijanie pomysłowości literacko-plastycznej, inwencji twórczej
i umiejętności wyrażania własnych pomysłów w pracy plastycznej.

4. Wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości.

5. Rozwijanie postaw prozdrowotnych, zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

6. Kształtowanie optymistycznego spojrzenia na świat.

 

§ 5 Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do dzieci 5 -  6 – letnich uczęszczających do przedszkoli realizujących ogólnopolski program „OPTYMISTYCZNE  PRZEDSZKOLE” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot.

 

§ 6 Wymogi tematyczne i techniczne

1.  Prace plastyczne dotyczą bezpieczeństwa dzieci w zakresie:

- zdrowia

- zabawy

- ruchu drogowego

2. Obowiązującą formą pracy plastycznej jest KOMIKS.

3. Treść komiksu należy zmieścić na 1 arkuszu brystolu o formacie A3. Dopuszcza ilość ilustracji komiksowych : 4

4.  Uczestnik konkursu wykonuje pracę plastyczną techniką rysunku.

5.  Prace bez oprawy w passe-partout.

6. Każda placówka uczestnicząca w konkursie ma prawo wystawić 1 pracę.

7. Nie przyjmujemy prac zbiorowych i zrolowanych.

8.  Każda praca powinna zawierać następujące dane:

- tytuł

- imię i nazwisko autora,

- placówka, adres, telefon

- imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna, pod którego kierunkiem przygotowywano pracę.

§ 7 Ocena prac i nagrody

1. Skład Jury konkursu tworzą przedstawiciele organizatora oraz plastyk.

 

2.  Jury dokona oceny prac biorąc pod uwagę:

- zgodność pracy z tematem

- fabułę komiksu

- orginalność i samodzielność w wykonaniu

- właściwy format i opis

 

3.  Jury wybierze i nagrodzi nagrodami rzeczowymi trzynaście prac, przyznając pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz dziesięć wyróżnień, które zostaną wysłane pocztą na adres placówki. Prace nagrodzone zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszego przedszkola i wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miasta Chełm.

 

4.  Dla wszystkich uczestników przewiduje się dyplomy za udział w konkursie.

 

5. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nie będą brane pod uwagę.

 

 

§ 8 Nabór prac

1.  Nabór prac będzie prowadzony  do 31stycznia 2015 roku.

2. Prace konkursowe będą przyjmowane w siedzibie Przedszkola Miejskiego
    Nr 15 w Chełmie, ul. Wieniawskiego

3.  Prace można nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

4.  O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje data i godzina wpływu prac.

5. Koperty powinny być opatrzone dopiskiem:  Konkurs plastyczny „Wszystko dobre, co się dobrze kończy”. Każda praca powinna zawierać formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)

 

§ 9 Ustalenia zasad uczestnictwa

1.  Udział w konkursie jest nieodpłatny.

2.  Konkurs ma charakter jawny.

3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego Uczestnika na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez opiekunów prawnych nieletnich Uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na przeniesienie praw autorskich na Organizatora w celach promocyjno-reklamowych, w tym przetwarzania na dowolnych nośnikach i publikowania.

5.  Prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

6. Rozstrzygnięcie Jury jest niepodważalne i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).

7.  Koordynatorem Konkursu jest:

-  Jadwiga Guzowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie

- Renata Adamczyk– Nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie

- Marianna Małek – Nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Chełmie

Tel: 82 565 90 80,  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie ☺

Forumularz zgłoszeniowy

 

 
Wstęp Drukuj Email
wtorek, 01 września 2009 00:00

Witamy na stronie naszego przedszkola. Znajdą Państwo tutaj wszystkie niezbędne informacje na temat naszej placówki, kadry dydaktycznej oraz naszych dzieci.

Gorąco zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony i śledzenia informacji o naszych sukcesach, programach, w których uczestniczymy oraz ciekawostek z życia naszej placówki.

 

Hilliger Media Shop
Template "alien" designed by Hilliger Media (Copyright © 2010)