Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

Dnia 8 listopada w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość związana z obchodami Święta Niepodległości pt. "Polska - moja Ojczyzna". Na początku spotkania cała społeczność przedszkolna włączyła się do akcji Ogólnopolskiej, zbiorowego śpiewania hymnu narodowego, następnie dzieci obejrzały montaż słowno - muzyczny nawiązujący do symboli narodowych i faktów z historii naszego kraju, przygotowany przez dzieci 5- letnie z grupy "Pszczółki". Występy 5 - latków wzbogaciły pieśni patriotyczne "Co to jest niepodległość"
i "Sztandar biało - czerwony" zaśpiewane przez 6 - latki z grupy "Skrzaty".
Uroczystości towarzyszyła podniosła atmosfera, na którą oprócz treści złożyły się również galowe stroje i patriotyczne elementy sceniczne.
Uroczystość przygotowała i przeprowadziła nauczycielka Pani Joanna Sapiecha. Nad całością czuwała Pani dyrektor przedszkola Renata Tymczak.