Spotkanie z myśliwymi z Koła Łowieckiego "Dubelt".

27. listopada 2019r. , w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z myśliwymi p. Agnieszką Prus i Mariuszem Michalczukiem z Koła Łowieckiego "Dubelt". Podczas spotkania dzieci miały możliwość poznania przedstawicieli tzw. zwierzyny grubej - sarna, jeleń - łania, łoś, dzik, muflon. Poznały pojęcia rogi, poroża i różnice między nimi. Poza tym przedszkolaki wzbogaciły swoją wiedzę na temat różnych sposobów niesienia pomocy zwierzętom dziko żyjącym.